ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY, STANOVENÉ VÝBOREM T.J.SOKOL ČESKÁ SKALICE PRO ROK 2021

 
       
skupina členský příspěvek oddílový příspěvek částka celkem
1. od 19 let do 64 let včetně, aktivní 500 250 750,00 Kč
2. důchodci starší 65 let včetně, aktivní 200 150 350,00 Kč
3. mládež a děti do 18 let včetně 200 270 470,00 Kč
4. mládež a děti do 18 let včetně (přihlášených od 1.září do 31.prosince) 200 0 200,00 Kč
5. studenti 19 – 25 let včetně, (bez výdělku) 500 70 570,00 Kč
6. neaktivní, sympatizující od 19 let do 64 let včetně 500 0 500,00 Kč
7. neaktivní, sympatizující důchodci starší 65 let včetně 200 0 200,00 Kč
  Noví členové + 5,- Kč na členský průkaz
TJ Sokol Česká Skalice, Webmaster VMComp