Výzva k podpoře své sokolské jednoty

Nazdar,
Situace je složitá, bránící se potkávat, společně trénovat, sportovat nebo hrát divadlo. Tento stav pomine a my budeme zase normálně žít.
V minulých letech jsme touto dobou, kromě svých normálních činností, připravovali Valnou hromadu jednoty a ukončovali výběr členských a oddílových příspěvků. Zaplacením příspěvků každý člen jednoty dokládá, že je jejím členem. To je důležité pro jednotu, která sestaví seznam členů, rozdělených do skupin podle věku.
Počty členů ve skupinách jsou nutné uvádět při žádostech o dotace. Jsme neziskovka a bez dotací se neobejdeme. Členské příspěvky zdaleka nepokryjí náklady na provoz, údržbu a vlastní činnost. Proto vás žádám o doložení členství zaplacením příspěvků, abychom stihli včas o dotace žádat.
V této době se nabízí nejbezpečnější způsob zaplacení bezhotovostním převodem, kde jako variabilní symbol uvedete svůj datum narození (datum narození dítěte) ve formátu DDMMRRRR (den, měsíc, rok). Pokud je možné do zprávy pro příjemce doplnit jméno a příjmení člena, bude to pro nás snadnější. Číslo sokolského účtu je 1181202369/0800.
Pokud by tento způsob nebyl pro někoho možný, nechť využije starou metodu, spojí se se svým vedoucím oddílu a předá příspěvky v hotovosti. Pokud někdo nezná kontakt na vedoucího oddílu, jsou tyto kontakty uvedeny na našich webových stránkách www.sokolceskaskalice.cz .
Po zaplacení příspěvků bude každému vystaven doklad o příjmu, aby bylo možné uplatnit nárok na příspěvek u své zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatele (každá zdravotní pojišťovna má jiná kriteria a u zaměstnavatelů je to též individuální). Zároveň každý člen obdrží členskou známku.
Tabulku s příspěvky podle věkových kategorií a aktivit uvádím níže. Zde si každý najde svou skupinu a příslušnou výši příspěvku.
Věřím, že mé žádosti vyhovíte v co nejkratším čase.
Přeji vše dobré a hlavně pevné zdraví.
Vladimír Fischer

 

ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY, STANOVENÉ VÝBOREM T.J.SOKOL ČESKÁ SKALICE PRO ROK 2021

 
       
skupina členský příspěvek oddílový příspěvek částka celkem
1. od 19 let do 64 let včetně, aktivní 500 250 750,00 Kč
2. důchodci starší 65 let včetně, aktivní 200 150 350,00 Kč
3. mládež a děti do 18 let včetně 200 270 470,00 Kč
4. mládež a děti do 18 let včetně (přihlášených od 1.září do 31.prosince) 200 0 200,00 Kč
5. studenti 19 – 25 let včetně, (bez výdělku) 500 70 570,00 Kč
6. neaktivní, sympatizující od 19 let do 64 let včetně 500 0 500,00 Kč
7. neaktivní, sympatizující důchodci starší 65 let včetně 200 0 200,00 Kč
  Noví členové + 5,- Kč na členský průkaz
TJ Sokol Česká Skalice, Webmaster VMComp