Obdržené dotace a dary od Města Česká Skalice Tělocvičnou jednotou Sokol Česká Skalice v roce 2021 Příspěvek na účast družstva žen v II. lize stolního tenisu 11.260,-Kč Podpora seniorů oddílu stolního tenisu v účasti na přeborech ČR ČMKV 6.600,-Kč Příspěvek na pořádání tradičního Jiřinkového plesu 20.000,-Kč Dotace na celoroční činnost spolků pro mládež do 18 let věku 125.388,-Kč Tělocvičná jednota Sokol Česká Skalice děkuje za poskytnuté finanční prostředky

TJ Sokol Česká Skalice, Webmaster VMComp