Poděkování za dotace poskytovatelům

  • NSA v programu Můj klub 226.260,-Kč
  • NSA v programu Provoz a údržba 101.983,80 Kč
  • Město Č.Skalice ve všech programech 204.602,-Kč
  • Sokolská župa Podkrkonošská 11.000,-Kč

Tělocvičná jednota Sokol Česká Skalice děkuje všem za podporu své činnosti v roce 2022

TJ Sokol Česká Skalice, Webmaster VMComp