ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY, STANOVENÉ VÝBOREM T.J.SOKOL ČESKÁ SKALICE PRO ROK 2023

 
       
skupina členský příspěvek oddílový příspěvek částka celkem
1. od 19 let do 64 let včetně, aktivní 600 300 900,00 Kč
2. důchodci starší 65 let včetně, aktivní 300 200 500,00 Kč
3. mládež a děti do 18 let včetně 300 300 600,00 Kč
4. mládež a děti do 18 let včetně (přihlášených od 1.září do 31.prosince 2022) 300 0 300,00 Kč
5. studenti 19 – 25 let včetně, (bez výdělku) 600 100 700,00 Kč
6. neaktivní, sympatizující od 19 let do 64 let včetně 600 0 600,00 Kč
7. neaktivní, sympatizující důchodci starší 65 let včetně 300 0 300,00 Kč
   

ÚHRADU JE MOŽNÉ PROVÉST PŘEVODEM NA ÚČET 1181202369/0800
SE ZADÁNÍM JMÉNA A PŘÍJMENÍ ČLENA DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE

 
TJ Sokol Česká Skalice, Webmaster VMComp